การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2562

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย จำนวน 2 คน ได้แก่ 1.ครูฎารัตน์ ชายเมือง 2.ครูทัศนีย์ จันทร์เรือง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูสุรีรัตน์ เจริญศรี ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้