การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2567

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ได้แก่ คุณครูกฤติกา ประกอบแก้ว โดยได้รับเกียรติจาก นายยงยุทธ ลิ่มสกลเศรษฐ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลจอมบึง นายเสกสรรค์ เด่นดวงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง คุณครูฐานิตา นวลนาง เข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้