การแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 3

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2562

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ร่วมขบวนพาเหรดพิธีเปิด-ปิด โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด(เทศบาลตำบลจอมบึงเกมส์) ครั้งที่ 3 ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง