การแสดงชุดระบำดอกบัว งานสักการะ รัชกาลที่ 5

วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2566

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ร่วมส่งการแสดงชุดระบำดอกบัว งานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึง ครั้งที่ 20 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม พ.ศ.2566