การแสดงบนเวทีกลาง งานสักการะ รัชกาลที่ 5

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2566

นายเสกสรรค์ เด่นดวงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง พร้อมด้วย นางสาวรุ่งฟ้า สุขใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง และตัวแทนคณะครู ร่วมเป็นคณะทำงานการแสดงบนเวทีกลาง งานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึง ครั้งที่ 20 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม พ.ศ.2566