การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึง ส่งมอบความสุขในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2565

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2565

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ขอขอบคุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึง ส่งมอบความสุขในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2565 มอบของขวัญให้น้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลจอมบึง