กิจกรรมการประกวดหนูน้อยจอมบึง งานสักการะ ร.5

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2566

นายเสกสรรค์ เด่นดวงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง พร้อมด้วย นางสาวรุ่งฟ้า สุขใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง และคณะครูโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ร่วมเป็นคณะทำงานการประกวดหนูน้อยจอมบึง งานสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สืบสานประเพณีของดีจอมบึง ครั้งที่ 20 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม พ.ศ.2566