กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2566

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สะพานข้ามแม่น้ำแคว สุสานสงครามโลกครั้งที่ 2 สกายวอร์ค และจามจุรียักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี