กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3

วันศุกร์ที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ.2566
โรงเรียนอนุบาลจอมบึง จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้สู่โลกกว้าง ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ช้างเผือกฟาร์ม อำเภอดำเนินสะดวก และศูนย์แสดงพันธ์ุสัตว์ป่าเขาประทับช้าง จังหวัดราชบุรี