กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพระ 23 สิงหาคม 2562

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2562

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 และ 3/2 ไปร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ที่วัด เนื่องในวันพระ (แรม 8 ค่ำ เดือน 9) เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจ บำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและดำรงอยู่ต่อไป ณ วัดจอมบึง จังหวัดราชบุรี
#อนุโมทนาสาธุ