กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อแจ้งนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษา ระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ณ หอประชุมบัวผัน โรงเรียนอนุบาลจอมบึง