กิจกรรมรักษ์ภาษา เสริมคุณค่าวรรณศิลป์ ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง จัด”กิจกรรมรักษ์ภาษา เสริมคุณค่าวรรณศิลป์” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น การวาดภาพระบายสี เขียนตามคำบอก ตอบปัญหาวันสุนทรภู่ อ่านทำนองเสนาะ แข่งร้องเพลงเกี่ยวกับวรรณคดีไทย คัดลายมือ ประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดี เรื่อง พระอภัยมณี ระดับอนุบาลและประถมศึกษา เพื่่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
#วันภาษาไทยแห่งชาติ #วันสุนทรภู่