กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2562

วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง จัดกิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียนกิจกรรมวันคริสต์มาส กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล กิจกรรม popular vote แต่ละระดับชั้น กิจกรรมจับฉลากและมอบของขวัญส่งความสุขให้กับนักเรียน เนื่องในวันคริสต์มาส ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง