กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสแสดงผลงานนักเรียน และกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลแต่ละระดับชั้น โดยมอบของขวัญส่งความสุขให้แก่นักเรียน เนื่องในวันคริสต์มาส ประจำปี 2566 ณ หอประชุมบัวผัน โรงเรียนอนุบาลจอมบึง