กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2566
โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด และจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ให้ความรู้โทษ พิษภัย อันตรายจากยาเสพติด ให้แก่นักเรียน ณ หอประชุมบัวผัน โรงเรียนอนุบาลจอมบึง