กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2567

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2567

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด และจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ให้ความรู้ โทษ พิษภัย อันตรายจากยาเสพติด ให้แก่นักเรียน ณ หอประชุมบัวผัน โรงเรียนอนุบาลจอมบึง