กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2567

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีนายเสกสรรค์ เด่นดวงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น กิจกรรมจับคู่พยัญชนะไทย กิจกรรมบิงโกคำควบกล้ำ กิจกรรมหยิบป้ายบอกคำ กิจกรรมเขียนตามคำบอก กิจกรรมใบ้หัวต่อท้าย กิจกรรมการประกวดส้มตำลีลา ประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดี เรื่อง พระอภัยมณี เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย ณ หอประชุมบัวผัน โรงเรียนอนุบาลจอมบึง #วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย