กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา “ถ้ำจอมพล”

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2567

รายวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้จากสถานที่จริง เรื่อง การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น “ถ้ำจอมพล” ตำบลจอมบึง จังหวัดราชบุรี