กิจกรรมอนุบาลสานฝันวันภูมิใจ ประจำปีการศึกษา 2562(ชุดที่ 1)

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง จัดกิจกรรมอนุบาลสานฝันวันภูมิใจ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนอนุบาลจอมบึง โดย ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด
#ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยทุกคนครับ