กิจกรรมเขาประทับช้างเทรล ปี 2567 KAO PRATUB CHANG TRAIL 2024 (35 LEVEL UP)

วันที่ 14-15 มิถุนายน พ.ศ.2567

นายเสกสรรค์ เด่นดวงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง พร้อมด้วยนางสาวรุ่งฟ้า สุขใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง และตัวแทนคณะครู นำนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจอมบึงที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเขาประทับช้างเทรล ปี 2567 KAO PRATUB CHANG TRAIL 2024 (35 LEVEL UP) ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี