กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563
ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจอมบึง…

Posted by อนุบาลจอมบึง ราชบุรี on Friday, July 24, 2020