กิจกรรมเดินขบวนแห่กระทงร่วมกับเทศบาลตำบลจอมบึง ปี 2562

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลจอมบึง เดินขบวนแห่กระทงร่วมกับเทศบาลตำบลจอมบึง ระยะทางตั้งแต่หน้าที่ว่าการอำเภอจอมบึงไปที่วัดจอมบึง เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงาม ในงานประเพณีลอยกระทง โดยโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ส่งกระทงเข้าร่วมประกวด ผลการประกวดกระทง โรงเรียนอนุบาลจอมบึงได้รางวัลที่ 1 ประจำปี 2562
#ลอยลอยกระทง