กิจกรรมเดินรณรงค์การขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ปี 2562

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 และ 6/2 เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตามโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอจอมบึง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี