กิจกรรมเปิดโลกอนุบาลสู่การเรียนรู้ การเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) ระดับปฐมวัย

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง จัดกิจกรรม ระดับปฐมวัย : กิจกรรมเปิดโลกอนุบาลสู่การเรียนรู้ การเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) เพื่อให้นักเรียนแสดงความสามารถมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และมีความสุขในการเรียน เสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
https://www.facebook.com/anbjombung.jombung/posts/1141953096231198