ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง นำวงดุริยางค์ของโรงเรียน ร่วมขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ โครงการวิ่ง RUN FOR THE ONE WE LOVE ครั้งที่ 2