ขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2566
นายเสกสรรค์ เด่นดวงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 นำไปถวายวัดจอมบึง เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน รวมทั้งเป็นการขัดเกลาจิตใจ บำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง และดำรงอยู่ต่อไป