คณะครูงานอนามัยโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ทำการตรวจคัดกรอง ตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยชุดตรวจ ATK

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2564

นายเสกสรรค์ เด่นดวงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง พร้อมด้วยคณะครูงานอนามัยโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ทำการตรวจคัดกรอง ตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยชุดตรวจ ATK. ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ตามมาตรการ เปิดเรียนแบบ On-Site ในช่วงสัปดาห์ที่ 3