ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปร่วมทำบุญตักบาตรที่วัด

วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2566

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 และ 1/2 ไปร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ที่วัด เนื่องในวันพระ (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1) เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจ บำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและดำรงอยู่ต่อไป ณ วัดจอมบึง จังหวัดราชบุรี #อนุโมทนาสาธุ