ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปร่วมทำบุญตักบาตรที่วัด

วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2566

คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 และ 2/2 ไปร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ที่วัด เนื่องในวันพระ (ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1) เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจ บำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและดำรงอยู่ต่อไป ณ วัดจอมบึง จังหวัดราชบุรี