ตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยชุดตรวจ ATK. ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจอมบึง

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

คณะครูโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ทำการตรวจคัดกรอง ตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยชุดตรวจ ATK. ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ตามมาตรการ เปิดเรียนแบบ On-Site ในช่วงสัปดาห์ที่ 2