ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
ที่อยู่ 69 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึงจ.ราชบุรี 70150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

โทรศัพท์ : 0-32261-144
อีเมล์ : anbjombung2@gmail.com
เว็บไซต์ : www.anubanjombueng.ac.th

ติดต่อโรงเรียน