ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2562

ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 30 คน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายยงยุทธ ลิ่มสกลเศรษฐ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลจอมบึงร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนอนุบาลจอมบึง