นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพระ

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2567

นายเสกสรรค์ เด่นดวงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึงพร้อมด้วยนางสาวรุ่งฟ้า สุขใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึงและคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ไปร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ที่วัด เนื่องในวันพระ (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7) เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจ บำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและดำรงอยู่ต่อไป ณ วัดจอมบึง จังหวัดราชบุรี #อนุโมทนาสาธุ