นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพระ

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2567

นางสาวรุ่งฟ้า สุขใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 และ 6/2 ไปร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ที่วัด เนื่องในวันพระ (แรม 15 ค่ำ เดือน 6) เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจ บำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและดำรงอยู่ต่อไป ณ วัดจอมบึง จังหวัดราชบุรี #อนุโมทนาสาธุ