บริษัท แลคตาซอย จำกัด มาจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลจอมบึง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖
บริษัท แลคตาซอย จำกัด นำนมกล่องแลคตาซอย มาจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ หอประชุมบัวผัน โรงเรียนอนุบาลจอมบึง