ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

คุณครูสุภารัตน์  อนันโท 

จำนวนนักเรียนชาย  15  คน นักเรียนหญิง  14  คน รวมทั้งหมด  29  คน