ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

คุณครูเอราวัณ  โพธิสารสกุล

คุณครูวิภา  นวลนาง

จำนวนนักเรียนชาย  15  คน นักเรียนหญิง  16  คน รวมทั้งหมด  31  คน