ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลจอมบึง

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2563
ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลจอมบึง เพื่อแจ้งข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในวงการศึกษา และรับฟังคำแนะนำการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายงาน ณ ห้องประชุมอาคารบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลจอมบึง

วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง…

Posted by อนุบาลจอมบึง ราชบุรี on Saturday, October 10, 2020