ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลจอมบึง

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564

นายเสกสรรค์ เด่นดวงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ดำเนินการจัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลจอมบึง เพื่อแจ้งข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในวงการศึกษา รวมถึงให้คำแนะนำการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายงาน ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
https://www.facebook.com/anbjombung.jombung/posts/1150927328667108