ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลจอมบึง

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2567

นายเสกสรรค์ เด่นดวงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง พร้อมด้วยนางสาวรุ่งฟ้า สุขใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ดำเนินการจัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลจอมบึง เพื่อแจ้งข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในวงการศึกษา รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนอนุบาลจอมบึง