ประชุมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2567

นายเสกสรรค์ เด่นดวงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง เข้าร่วมประชุมสภานักเรียนพร้อมด้วยคุณครูวรรณชัย ฉินส่งธีระพานิช ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสภานักเรียน และเด็กหญิงอชิรญา เฮงเลี้ยง ประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2567