ประมวลภาพการจัดกิจกรรมเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ 2567

ประมวลภาพการจัดกิจกรรมเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2566 ของคณะครูโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ณ ร้านอาหารครัวลั่นทุ่ง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี