พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ปี ๒๕๖๒

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลจอมบึง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช 2562 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี