พิธีแสดงมุทิตาจิตคุณครูฐานิตา นวลนาง

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2567

นายเสกสรรค์ เด่นดวงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง พร้อมด้วยนางสาวรุ่งฟ้า สุขใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตคุณครูฐานิตา นวลนาง ที่ได้บรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแร้ง (แหลมสุขประชานุกูล) ณ หอประชุมบัวผัน โรงเรียนอนุบาลจอมบึง