พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง (ภาพชุดที่ ๑)

Posted by อนุบาลจอมบึง ราชบุรี on Sunday, August 23, 2020