ภาพกิจกรรมผูกข้อมือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 2562(ชุดที่1)

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563

ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลจอมบึง จัดกิจกรรมผูกข้อมือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 47 คน ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
#ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาทุกคนครับ