ภาพกิจกรรมผูกข้อมือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564

คณะครูโรงเรียนอนุบาลจอมบึง จัดกิจกรรมผูกข้อมือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 46 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง #ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาทุกคนครับ
https://www.facebook.com/anbjombung.jombung/posts/1148426545583853