ภาพบรรยากาศการจับรางวัลกิจกรรมวันเด็ก 2565 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง

ภาพบรรยากาศการจับรางวัลกิจกรรมวันเด็ก 2565 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง