ภาพบรรยากาศต้อนรับ ผอ.เสกสรรค์ เด่นดวงใจ

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ.2564

นายยงยุทธ ลิ่มสกลเศรษฐ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลจอมบึง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลจอมบึง กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีแก่ นายเสกสรรค์ เด่นดวงใจ ในโอกาสที่ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
https://www.facebook.com/anbjombung.jombung/posts/1150659378693903