มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ สพป.ราชบุรี เขต 1

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2567

นายเสกสรรค์ เด่นดวงใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1